Over/about

Krijnie Beyen jong

Mijn naam is Krijnie Beyen. Ik ben een vaderskind. Mijn vader was aannemer. Toen ik jong was, wilde ik architect worden. In mijn hart voel ik me nog steeds een vrij (en meestal vrolijk) kind. Ik vaar niet met de mainstream mee en denk in mogelijkheden.

Mijn fotografische werk gaat over datgene wat achter schoonheid verborgen ligt. Deze gelaagdheid ontstond jarenlang uit intuïtie en onbewust. Enerzijds pel ik lagen af en anderzijds voeg ik lagen van betekenis toe. Het afpellen doe ik door tijdreizen, energetisch en opstellingenwerk. Met het toevoegen geef ik nieuwe betekenis of voeg ik diepere inhoud toe.

Ik maak ook useable artworks en ruimtelijk werk en initieer en organiseer tentoonstellingen en kunstprojecten over persoonlijke en collectieve thema’s in Huis als museum

My name is Krijnie Beyen. I am a father’s child. My father was a contractor. When I was young, I wanted to become an architect. In my heart I still feel like a free (and most of the time happy) child. I do not sail with the mainstream and think in possibilities.

My photographic work is about what is hidden behind beauty. For years this layering originated from intuition and unconsciously. On the one hand I peel layers and on the other hand I add layers of meaning. I peel away by time travel, energetic and constellationwork. With the additional layers I give new meaning or add deeper content.

I also make useable artworks and  3D work in space and initiate and organize exhibitions and artprojects on personal and collective themes in House as museum

 

Advertenties